zorica-djordjevicDiplomirala na Odseku za engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Prištini.

Oktobra 2008. godine birana u zvanje predavača engleskog  jezika na Fakultetu za kulturu i medije Univerziteta „Džon Nezbit”, za predmet – Engleski jezik 1 i 2.

Radila je kao predavač engleskog jezika na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu i Učiteljskom fakultetu u Leposaviću .

Ima iskustvo u nastavi na svim nivoima obrazovanja: od osnovne škole, gimnazije, preko stručnih škola do fakulteta,  položeni stručni ispit i više specijalističkih pedagoških usavršavanja.
Radila kao novinar i prevodilac kulturne rubrike prištinskog „Jedinstva“  i sedam godina kao simultani prevodilac u UNMIK administraciji.

Prevodila pismeno, konsekutivno i simultano za potrebe  Univerziteta „Džon Nezbit“, kao i radove sa medjunarodnih konferencija, za stručne i naučne časopise i nastavne programe.

Prevodila rezimea naučnih radova i monografija za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti, Akademiju nauka Republike Srpske i Makedonsku akademiju nauka i umetnosti.
Služi se francuskim jezikom.