Žiro računi za osnovne studije Univerziteta „Džon Nezbit“.

Žiro račun Univerziteta 105-37019-37 AIK BANKA

B E O G R A D

 • Fakultet za poslovne studije – osnovne akademske studije
  105-37087-27 AIK banka
 • Fakultet za poslovne studije – strukovne studije
  105-37087-27 AIK banka
 • Fakultet za kulturu i medije
  105-37381-18 AIK BANKA
 • Fakultet za kompjuterske nauke
  105-2136214-80 AIK BANKA
 • Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju)
  105-37090-18 AIK BANKA
 • Pravni fakultet
  105-10897-27 AIK BANKA
 • Fakultet za umetnost i dizajn
  105-37030-04 AIK BANKA
 • Fakultet za civilno vazduhoplovstvo
  105-10901-15  AIK BANKA

S R B I J A

 • Fakultet za poslovne studije – Vršac
  105-2136217-71 AIK BANKA
 • Fakultet za biofarming – Bačka Topola
  105-2136215-77 AIK BANKA
 • Fakultet za menadžment – Zaječar
  105-75097-69 AIK BANKA
 • Fakultet za poslovnu ekonomiju – Valjevo
  105-58394-29  AIK BANKA

Žiro računi za master, specijalističke i doktorske studije Univerziteta „Džon Nezbit“.

 • Svi fakulteti
  105-37019-37 AIK BANKA