Žiro računi za osnovne studije Univerziteta „Džon Nezbit“.

 • Fakultet za poslovne studije – osnovne akademske studije
  165-1070-36  HIPO ALPE ADRIA BANKA
  310-6605-89 NLB BANKA
  250-1040000725770-90 EURO BANKA
 • Fakultet za poslovne studije – strukovne studije
  165-1070-36  HIPO ALPE ADRIA BANKA
 • Fakultet za kulturu i medije
  165-15626-18 HIPO ALPE ADRIA BANKA
  375-3153-51 VTB BANKA
  250-1040000715770-20 EURO BANKA
 • Fakultet za kompjuterske nauke
  165-1068-42 HIPO ALPE ADRIA BANKA
  150-1040000705770-47 EURO BANKA
 • Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju)
  165-1072-30 HIPO ALPE ADRIA BANKA
  310-6606-86 NLB BANKA
 • Pravni fakultet
  310-13671-37 NLB BANKA
 • Fakultet za umetnost i dizajn
  105-37030-04 AIK BANKA
 • Fakultet za civilno vazduhoplovstvo
  105-10901-15  AIK BANKA

Žiro računi za master, specijalističke i doktorske studije Univerziteta „Džon Nezbit“.

 • Svi fakulteti
  165-1068-42  HIPO ALPE ADRIA BANKA