Odlukom Univerziteta promenjeni su žiro-računi zaključno sa  01.07.2017. godine.

Molimo Vas da ubuduće sve uplate vršite na nove žiro-račune koje možete dobiti na šalteru studentske službe, info –službe  kao i na sajtu Univerziteta.

Stari žiro računi važiće do 28.8.2017.

Spisak računa koji će se primenjivati od 01.07.2017. godine

Žiro račun Univerziteta 105-37019-37 AIK BANKA

Žiro računi za osnovne studije Univerziteta „Megatrend“.

B E O G R A D

 • Fakultet za poslovne studije – osnovne akademske studije
  105-37087-27 AIK banka
 • Fakultet za poslovne studije – strukovne studije
  105-37087-27 AIK banka
 • Fakultet za kulturu i medije
  105-37381-18 AIK BANKA
 • Fakultet za kompjuterske nauke
  105-2136214-80 AIK BANKA
 • Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju)
  105-37090-18 AIK BANKA
 • Pravni fakultet
  105-10897-27 AIK BANKA
 • Fakultet za umetnost i dizajn
  105-37030-04 AIK BANKA
 • Fakultet za civilno vazduhoplovstvo
  105-10901-15  AIK BANKA

S R B I J A

 • Fakultet za poslovne studije – Vršac
  105-2136217-71 AIK BANKA
 • Fakultet za biofarming – Bačka Topola
  105-2136215-77 AIK BANKA
 • Fakultet za menadžment – Zaječar
  105-75097-69 AIK BANKA
 • Fakultet za poslovnu ekonomiju – Valjevo
  105-58394-29  AIK BANKA

Žiro računi za master, specijalističke i doktorske studije Megatrend Univerziteta.

 • Svi fakulteti
  105-37019-37 AIK BANKA