Univerzitet „Džon Nezbit“ vodeća je privatna visokoškolska ustanova u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, sa iskustvom od skoro tri decenije uspešnog rada. Prve obrazovne institucije ovog univerziteta nastale su decembra 1989. godine.

Univerzitet „Džon Nezbit“, kao i sve njegove visokoškolske jedinice, akreditovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Diplome Univerziteta priznate su u celom svetu, bez nostrifikacije, o čemu svedoče naši diplomirani studenti koji uspešno rade u SAD, Rusiji, Kini, Kanadi, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Emiratima, Malti, skandinavskim zemljama, itd.

Na svim visokoškolskim institucijama Univerziteta „Džon Nezbit“, u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da se upišu kandidati koji imaju završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju; u prvu godinu osnovnih strukovnih studija mogu da se upišu kandidati koji imaju završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodšnjem trajanju.

Sa inostranih i domaćih fakulteta i univerziteta moguće je jednostavno preći na odgovarajući studijski program Univerziteta „Džon Nezbit“, bez polaganja prijemnog ispita. Položeni prijemni ispiti na drugim univerzitetima priznaju se ukoliko odgovaraju studijskom programu izabranog fakulteta.

Zašto izabrati Univerzitet „Džon Nezbit“?

 1. Radoznali, vredni, ambiciozni studenti i vrhunski nastavnici iz zemlje i inostranstva;
 2. Moderni udžbenici, koji se stalno inoviraju i usklađuju sa dostignućima savremene nauke;
 3. Razvijeni oblici nastavnih i vannastavnih aktivnosti;
 4. Saradnja s raznorodnim privrednim, obrazovnim, naučnim, kulturnim i medijskim institucijama, i razrađenim vidovima prakse;
 5. Veoma aktivna međunarodna saradnja;
 6. Ultramoderan prostor, posebno projektovan da zadovolji najviše standarde visokoškolskog obrazovanja.

Čime se odlikuje studiranje na Univerzitetu „Džon Nezbit“?

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, na Univerzitetu primenjuje se način studiranja koji garantuje kreativnost, znanje i informacije kojima se dolazi do uspeha.

Studiranje se sastoji iz većeg broja različitih nastavnih oblika, koji su interaktivni i usaglašeni sa savremenim nastavnim sredstvima (predavanja, vežbe, seminari, radionice, simulacije, igre uloga i sl.). Međutim, ono što ovom načinu studiranja daje izuzetan kvalitet, je veliki fond časova posvećenih pojedinačnim konsultacijama sa profesorima – koji može, zavisno od zahteva studenata, biti i višestruko veći od obavezne nastave, i praktično individualizuje studiranje, čime se ono prilagođava potrebama svakog studenta.

Ovakav način studiranja omogućava da se na velikom broju predmeta kroz predispitne aktivnosti položi polovina ispitnog gradiva. Prosečna dužina studiranja na našem univerzitetu iznosi 4,7 godine, što je na nivou najefikasnijih svetskih univerziteta.

Šta se studira na Univerzitetu „Džon Nezbit“?

 • Poslovna ekonomija
 • Kultura i mediji
 • Pravne nauke
 • Kompjuterske nauke
 • Menadžment i biznis
 • Međunarodna ekonomija
 • Umetnost i dizajn
 • Civilno vazduhoplovstvo – aeronautika
 • Savremena nauka o poljoprivredi – biofarming

U svim ovim oblastima, posle završenih osnovnih akademskih studija, koje traju 4 godine, studenti mogu nastaviti poslediplomske studije za zvanje mastera ili doktora nauka, kao i određena specijalistička zvanja.