zorica-djordjevicUniverzitet „Džon Nezbit“ ustanovio je funkciju ombudsmana, odnosno zaštitnika prava, kako bi omogućio puno poštovanje i primenu, sprečio kršenje prava i obezbedio slobodu i ravnopravnost svih članova univerzitetske zajednice. Odlukom Senata Univerziteta „Džon Nezbit“ , funkciju ombudsmana obavlja Zorica Đorđević, nastavnik Fakulteta za kulturu i medije.

Kroz savete, preporuke, upozorenja i kritike, ombudsman će štititi sva prava iz Povelje o akademskim pravima i dužnostima članova univerzitetske zajednice Univerziteta „Džon Nezbit“ . Njegovu zaštitu moći će da traže svi članovi univerzitetske zajednice, ali je on posebno namenjen kontroli i zaštiti studentskih prava.

Uloga zaštitnika je da:

  • posreduje između studenata i članova akademske zajednice i Univerziteta, odnosno organa, tela i službi koji odlučuju o pravima,
    slobodama i interesima;
  • savetima, preporukama i skretanjem pažnje obezbedi poštovanje, odnosno spreči kršenje prava, sloboda i interesa;
  • sprovodi postupke utvrđivanja da li postoji povreda prava, sloboda i interesa, te preduzima odgovarajuće mere radi njihove zaštite.Ukoliko uočena nepravilnost ne može da se reši mirnim putem, daje savete o pravnim sredstvima kojima je moguće obezbediti poštovanje, odnosno sprečiti kršenje prava, sloboda i interesa.

U svom radu zaštitnik prava će se pridržavati etičkog kodeksa, kao i načela nezavisnosti, nepristrasnosti, poverljivosti i neformalnosti.

Ovim imenovanjem, Univerzitet „Džon Nezbit“  postao je prvi privatni univerzitet u Srbiji koji na ovakav način brine o zaštiti prava članova akademske zajednice.

Zaštitnik će postupati po sopstvenoj inicijativi ili po pritužbama koje su mu upućene.

Zaštitnik ima radni prostor u zgradi u Bulevaru maršala Tolbuhina br. 8, kabinet 73.

Studenti, nastavnici i vannastavno osoblje mogu se obratiti zaštitniku prava i elektronskom poštom na adresu zastitnikprava@naisbitt.edu.rs