Miroslav N. Jovanović je rođen je 1957. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1979, magistrirao 1985. i doktorirao 1988. godine.

Pohađao je poslediplomski kurs o Evropskim integracijama na Univerzitetu u Amsterdamu (1980-81), kao nosilac državne stipendije Holandije i dobitnik je nagrade kanadske Vlade za istraživanja u oblasti Međunarodnih ekonomskih integracija na Kraljevskom univerzitetu, Kingston, Ontario gde je radio kao asistent u periodu 1986-87. godine.

Po diplomiranju je radio u preduzeću Naftagas. Od 1989. do 1992. godine radio je u Centru za transnacionalne korporacije Ujedinjenih nacija u Njujorku, a od tada do danas u Ekonomskoj komisiji za Evropu Ujedinjenih nacija u Ženevi. Predavač je na Evropskom institutu Univerziteta u Ženevi od 2008. godine. Od 2009. godine, gostujući je profesor na našem univerzitetu.

Pisac je i urednik knjiga, članaka, debatnih referata i rasprava. Njegovi radovi prezentovani su na različitim ekonomsko – političkim konferencijama. Po pozivu je držao predavanja na Univerzitetima u SAD (Columbia University, NY; Kent State University, Cleveland, OH; Idaho State University, Pocatello, ID), Švajcarskoj (Univerzitet u Bazelu), Nemačkoj (University of Reutlingen), Italiji (Evropska akademija u Bolzanu; Univerzitet u Đenovi; Univerzitet Insubria u Varezeu; Univerzitet u Modeni), Austriji (Univerzitet Johannes Kepler u Linzu), Grčkoj (Panteion University, Athens), Kipru (Intercollege, Nicosia), Japanu (Institute of Developing Economies Advanced School IDEAS of the Japan External Trade Organisation JETRO, Chiba-Tokyo), Republici Srpskoj (Bosna i Herzegovina) – Univerzitet u Banja Luci, Hrvatskoj (Univerzitet u Zagrebu) i Srbiji (Akademija nauka i umetnosti u Beogradu, Univerzitet u Beogradu, Evropski centar za mir i razvoj UN Univerziteta za mir u Beogradu, Fondacija Ilije M. Kolarca u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu). Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Član je Royal Economic Society, American Economic Association i European Community Studies Association.

Oblasti interesovanja su mu: Geografski položaj proizvodnje (prostorna ekonomija, Evoluciona ekonomija, Međunarodne ekonomske integracije, Evropska unija, Transnacionalne korporacije i strane direktne investicije (globalizacija) i Politika konkurencije, trgovinske i industrijske politike.