Milan Tuba rođen је u Lučanima 1952. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Osijeku. Studirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences (B. S. in Mathematics, M. S. in Mathematics, M. S. in Computer Science, M. Ph. in Computer Science, Ph. D. in Computer Science).

Od 1983. do 1994. boravio je u SAD prvo kao postdiplomac i asistent (nastavni i istraživački) na Vanderbilt University u Nashville, TN i New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, a kasnije kao docent elektroinženjerstva na Cooper Union Graduate School of Engineering, New York. Za to vreme bio je osnivač i direktor laboratorije za mikroprocesore i laboratorije za VLSI dizajn, rukovodilac naučnih projekata i mentor diplomskih radova i magistarskih teza.

Od 1994. bio je docent i vanredni profesor računarstva na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i upravnik računarske laboratorije. Od 2004. radi i na našem univerzitetu, gde je autor projekta osnivanja Više škole za kompjuterske nauke i kasnije Fakulteta za kompjuterske nauke. Od 2009. je u stalnom radnom odnosu na našem univerzitetu u zvanju redovnog profesora.

Držao je nastavu iz više od 20 kurseva na redovnim i postdiplomskim studijama, od VLSI dizajna i arhitekture računara, preko računarskih mreža i operativnih sistema, procesiranja slika, računarske grafike do verovatnoće, slučajnih procesa i matematike.

Od povratka iz SAD 1994, učesnik je naučnih projekata Ministarstva za nauku Republike Srbije, trenutno Projekat III-44006. Njegov naučni interes proteže se na optimizacije matematičkim i heurističkim metodama primenjene na računarske mreže, procesiranje slika i kombinatorne probleme. Mentor je grupi od pet studenata doktorskih studija sa kojima radi u oblasti optimizacije heurističkim metodama baziranim na inteligenciji rojeva. Objavio je blizu 150 naučnih radova i monografiju. Održao je desetak plenarnih predavanja po pozivu na konferencijama na Harvardu, Kembridžu, Moskvi, Parizu, Istambulu itd. Koeditor je, član editorskog odbora, član naučnog komiteta ili recenzent za više međunarodnih časopisa i konferencija.

Član međunarodnih profesionalnih i naučnih organizacija ACM, IEEE, AMS, SIAM i IFNA.