• PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK za studente osnovnih studija u školskoj 2017/2018. godini
  • PRIJAVA ISPITA ZA DECEMBARSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK
  • Prijava ispita na master studijama se vrši putem e-maila