Prorektori Univerziteta

Zamenik rektora i prorektor za nastavu i upis

Prof.dr Neđo Danilović

IMG_0108

Prorektor za naučnoistraživački rad

Prof. dr Dragan Nikodijević

IMG_0093

Prorektor za razvoj
i poslove akreditacije

Prof. dr Slobodan Stamenković

IMG_0089

Prorektor za
odnose s javnošću

Prof. dr Milivoje Pavlović

IMG_0131

Generalni sekretar Univerziteta

Gordana Cerović

Zaštitnik
prava

Zorica Đorđević

IMG_2652

Predsednik Studentskog parlamenta

Marko Nikić

IMG_2642