Vođa Prvoseptembarske velike revolucije Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije i lider Libije od 1969. do 2011. godine, Muamer el Gadafi (Muammar Al – Qathafi), dao je neprocenjiv doprinos u korist sveobuhvatnom ekonomskom razvoju zemlje, posebno planu da Libijska Džamahirija postane proizvođač hrane – ne samo za potrebe Libije već i velikog dela Afrike. Uticao je na izvođenje tehičko-tehnoloških inovacija u poljoprivredi koje omogućavaju do četiri žetve godišnje, kao inženjer osmislivši „čudo dvadesetog veka – Veliku veštačku reku”.

Ovo grandiozno ostvarenje u korist naroda Libijske Džamahirije, „Velika veštačka reka” danas zadovoljava sve potrebe libijskog naroda za pitkom i vodom uopšte. „Velika reka” je stvorila uslove da Džamahirija ima vlastitu proizvodnju hrane, i više od toga, Gadafi je ovim projektom omogućio pomoć Libije afričkim zemljama pogođenim problemima suše i gladi.

Pored stalne i aktivne podrške koju je pružao integracionim procesima u Africi, podsticao je i saradnju između naše dve države, kao i pomoć Libijske Džamahirije jugoslovenskoj privredi i industriji.