IMG_2642Marko Nikić rođen je 1984. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju skolu. Student je osnovnih akademskih studija Geoekonomskog fakulteta, smer Međunarodna ekonomija i finansije. U dosadašnjem toku studija ostvario je prosek 10,0 i u više navrata je pohvaljivan od strane rukovodstva Fakulteta. Zalaže se za formiranje humanitarnih, kao i sportskih organizacija uz aktivno ucešće studenata u delovanju Fakulteta, kao i Univerziteta. Aktivan je član studentskog parlamenta gde zauzima važnu ulogu u delovanju istog.

Pored studija, zaposlen je na veoma odgovornoj poziciji.