Obaveštenja

Poštovani studenti ,

Ako ste položili jedan od navedenih ispita sa ocenom 8 i više, imate mogućnost da bez pohađanja kursa i polaganja ispita (kvalifikaciju ste stekli polaganjem redovnih ispita iz oblasti informatike), dobijete ECDL – Start sertifikat.
Troškovi izdavanja sertifikata iznose 3.700,oo RSD.
Posedovanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifika predstavlja plus na razgovoru za posao kod budućeg poslodavca da ste kvalifikovani za rad na računaru. Više o sertifikatu na ECDL WEB.

Ispiti koji se priznaju za ECDL – Start na fakultetima Univerziteta „Džon Nezbit“:

 • Uvod u računarske aplikacije, Računarske aplikacije i Napredne računarske aplikacije – Fakultet za kompjuterske nauke
 • Pravna informatika – Pravni fakultet
 • Poslovna informatika – Fakultet za kulturu i medije
 • Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija (Poslovna Informatika) – Fakultet za poslovne studije
 • Informatika – Geoekonomski (Fakultet za međunarodnu ekonomiju)
 • Informacione tehnologije i Poslovni informacioni sistemi – Fakultet za menadžment Zaječar
Sa sertifikatom ECDL- Start stičete pravo napredovanja i polaganja za sertifikat ECDL – CORE tako što polažete dva ispita u našem test centru.
 • Prezentacije
 • Korišćenje baza podataka
Studenti Fakulteta za kompjuterske nauke koji imaju položena oba predmeta
 • Uvod u računarske aplikacije,
 • Računarske aplikacije
kvalifikovani su odmah za CORE sertifikat po ceni od 4.600,oo RSD(studenti iz oba navedena predmeta moraju imati minimum 8).
Cena prijave ispita je 1.200,oo RSD po ispitu.
Ukoliko ste ECDL – START dobili kod nas, a želite ECDL-CORE sertifikat cena prelaska je 990,00 RSD i troškovi štampe sertifikata 1.250,00 RSD. (ukupno treba da uplatite 2.240,oo RSD. Na uplatnici u polje svrha uplate treba upisati: Troškovi prelaska sa Start-a na Core sertifikat).
Molimo Vas da nam uredno popunjenu uplatnicu(ime prezime, broj indeksa, adresa stanovanja) dostavite u Info centar, u zgradu Univerziteta, ulica Bulevar Maršala Tolbuhina 8, u periodu od 9 do 16 časova (ponedeljak – petak). Takođe, ukoliko ste se prijavili za prelazak sa Starta na Core, molimo Vas da nam prilikom dostavljanja uplatnice u Info centar, donesete i svoj ECDL indeks kako bismo blagovremeno popunili i overili još dva modula i predali Vam zajedno sa Core sertifikatom.
Studenti koji imaju manju ocenu od 8 (osam), a žele sertifikat mogu da polažu razliku i ostvare pravo na dobijanje sertifikata.
Nakon prijave i uplate pratite Oglasnu tablu svog fakulteta gde objavljujemo spiskove izrađenih sertifikata.
Šta je ECDL?
ECDL (European Computer Driving Licence) je vendorski nezavisan standard kojim se na nivou EU i celog sveta definiše jedinstven okvir informatičkih znanja i veština krajnjih korisnika računara. ECDL sertifikat potvrđuje potpunu kompetentnost za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija u svakodnevnom radu.

Izvan Evrope sertifikat je poznat kao ICDL – International Computer Driving Licence.

ECDL nastavni plan i program obuhvata provere znanja za sledeće tematske celine (module):

Osnovni moduli Standardni moduli Napredni moduli
Osnove korišćenja računara Prezentacije Napredna obrada teksta
Osnove korišćenja interneta Korišćenje baza podataka Napredne tabelarne kalkulacije
Obrada teksta IT Sigurnost Napredne baze podataka
Tabelarne kalkulacije Onlajn kolaboracija Napredne prezentacije
Obrada slika
Obrada internet stranica
Projektno planiranje
2D CAD
Upotreba zdravstvenog informacionog sistema

Kandidati koji žele da dobiju diplomu mogu da se prijave za polaganje ispita u bilo kom ovlašćenom ECDL Test centru u zemlji ili svetu, da polažu redosledom kojim žele i da potom dobiju sertifikat od nosioca licence gde su nabavili ECDL indeks.

O ECDL START SERTIFIKATU

Ovde možete pogledati izgled sertifikata.

Osnovni moduli koji se priznaju na osnovu položenih redovnih ispita iz oblasti informatike na našim fakultetima.

Osnovni moduli predstavljaju skup primarnih znanja i veština koje su od ključnog značaja za svakog pojedinca. U ECDL Start nivo spadaju moduli:

osnove korišćenja računara Osnove korišćenja računara – obuhvata znanja i veštine koje se odnose na korišćenje uređaja, kreiranje i upravljanje fajlovima, mreže i sigurnosne apsekte. Ovaj modul je kombinacija modula Osnove IKT i Korišćenje računara i upravljanje fajlovima koji su postojali u predhodnom periodu.
internet_osnove Osnove korišćenja interneta – obuhvata znanja i veštine koji se odnose na veb pretraživanje, efikasno pronalaženje informacije, onlajn komunikaciju i e-mail poruke. Ovaj modul je kompatibilan sa modulom Informacije i komunikacije koji je postojao u predhodnom periodu.
obrada teksta Obrada teksta – znanja i veštine potrebne za efikasno korišćenje aplikacija za kreiranje, formatiranje i završnu obradu tekstualnih fajlova.
tabelarne kalkulacije Tabelarne kalkulacije – znanja i veštine za efikasno korišćenje apliakcija za kreiranje, formatiranje, izmene i korišćenje radnih listova, standardnih formula , funkcija i kreiranje grafikona.
Primer Start ECDL uplatnice

NAPOMENA: Obavezno u polje UPLATILAC pored imena i prezimena navedite svoj broj indeksa, a u polje POZIV NA BROJ navedite broj iz primerka uplatnice.

 ECDL Core uplatnica

O ECDL – CORE SERTIFIKATU

Ovde možete pogledati izgled sertifikata.

Standardni moduli predstavljaju skup praktičnih znanja i veština u svakoj od obuhvaćenih oblasti, a koje kandidati biraju u skladu za svojim potrebama na poslu ili svakodnevnom životu. Postoji 9 standardanih modula a njihovom kombinacijom sa osnovnim modulima možete steći ECDL Core ili ECDL Profile sertifikat:

prezentacija Prezentacije – Pravljenje profesionalne standardne prezentacije. Obavljanje poslova kao što su kreiranje, formatiranje izmena i priprema prezentacija koristeći različite podstavke slajdova za prikaz i distribuciju.
baze podataka Korišćenje baze podataka – Efikasno korišćenje desktop baze podataka. Razumevanje glavnog koncepta baze podataka i pokazivanje sposobnosti za upotrebu i korišćenje aplikacije baze podataka: kreiranjem i modifikovanjem tabela, upita, formi i izveštaja i pripremanje istih za distribuciju. Učiti kako povezati tabele i kako da preuzmu i manipulišu informacijama iz baze podataka korišćenjem upita i alata za sortiranje.
IT bezbednost IT sigurnost – Naučiti kako da vaši i podaci organizacije ostanu bezbedni, kako biti bezbedano koristiti onlajn servise, uključujući i bezbedno korišćenje društvenih mreža.
onlajn online kolaboracija Onlajn kolaboracija – Razvijanje koncepta i veština koje se odnose na podešavanje i korišćenje onlajn kolaborativnih alata, kalendara, društvenih medija, veb sastanaka, mobilne tehnologije i računarstvo u oblaku (cloud computinga).
obrada slike Obrada slika – Sticanje veština i poznavanje rada u različitim programima za obradu slika.
web uredjivanje Obrada internet stranica – Razumevanje osnovnih koncepta za obradu internet stranica i izdavaštvo, dizajn, kreiranje, postavljanje i održavanje statičke veb stranice.
planiranje projekta Projektno planiranje – Korišćenje softvera za upravljanje projektima. Kandidat će biti u stanju da pripremi projektni plan, prati projekte, organizuje vreme, troškove i zadatke.
2D CAD 2D Computer Aided Design – Sticanje veština za kreiranje i modifikaciju objekata ili elementa u dvo-dimenzionalnom dizajnu. Naučite kako da menjete svojstva (properties) objekta, pripremate za štampu ili plotovanje.
2D CAD Korišćenje zdravstvenog informaciong sistema – Namenjen korisnicima podataka o pacijentima, kao što su doktori, medicinske sestre i timu.

Primer Core ECDL uplatnice

NAPOMENA: Obavezno u polje UPLATILAC pored imena i prezimena navedite svoj broj indeksa, a u polje POZIV NA BROJ navedite broj iz primerka uplatnice.

ECDL Core uplatnica

ECDL Profile i Advanced sertifikati za studente Fakulteta za kompjuterske nauke

Postovane kolege,

na osnovu izjednacavanja relevatnih ispita sa fakulteta Dzon Nezbit univerziteta sa silabusom ECDL sertifikata u maju 2017. godine, svim sadasnjim i bivsim studentima Dzon Nezbit univerziteta omoguceno je da osim ECDL Start i Core Sertifikata dobiju i druge, naprednije ECDL sertifikate.

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kompjuterske nauke na osnovu polozenih relevatnih ispita na osnovnim studijama mogu da dobiju ECDL Profile i ECDL Advanced sertifikate na osnovu sledecih kriterijuma:

Svi sadasnji i bivsi student Fakulteta za kompjuterske nauke koji su polozili predmet Napredne racunarske aplikacije mogu da dobiju ECDL Advanced sertifikate i to:

 • ECDL Advanced obrada teksta
 • ECDL Advanced baze podataka
 • ECDL Advanced tabelarne kalkulacije
 • ECDL Advanced prezentacije
 • ECDL Advanced Expert (obuhvata sva cetiri prethodno navedena sertifikata).

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kompjuterske nauke koji su polozili predmet Racunarska grafika (Uvod u racunarsku grafiku) mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat obrada slike.

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kompjuterske nauke koji su polozili predmet Elektronsko poslovanje mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat obrada Internet sajta.

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za kompjuterske nauke koji su polozili predmet Uvod u racunarske sisteme ili predmet Mrezno racunarstvo mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat IT bezbednost.

Vise o ECDL Advanced i ECDL Profile sertifikatima pogledajte na: http://ecdl.rs/diplome/index.htm

Studenti koji vec imaju ECDL Start ili ECDL Core sertifikat, kako bi se nadogradili na Profile sertifikat placaju samo nadogradnju (ne ceo sertifikat).

ECDL Advanced sertifikat je sertifikat koji je nezavisan od Start i Core sertifikata i zbog toga student placa punu cenu izdavanja sertifikata.

Svi studenti koji su zainteresovani za neki od navedenih sertifikata treba da postave upit na email adresu ecdl@naisbitt.edu.rs . Nakon upita, dobice odgovor u najkracem roku da li imaju uslov za izdavanje trazenog sertifikata i koja je cena izdavanja (nadogradnje).

Srdacan pozdrav.

ECDL Testing Centar Dzon Nezbit univerziteta

ECDL Profile  sertifikati za studente Fakulteta za poslovne studije

Postovane kolege,

na osnovu izjednacavanja relevatnih ispita sa fakulteta Dzon Nezbit univerziteta sa silabusom ECDL sertifikata u maju 2017. godine, svim sadasnjim i bivsim studentima Dzon Nezbit univerziteta omoguceno je da osim ECDL Start i Core Sertifikata dobiju i druge, naprednije ECDL sertifikate.

Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za poslovne studije na osnovu polozenih relevatnih ispita na osnovnim studijama mogu da dobiju ECDL Profile sertifikate na osnovu sledecih kriterijuma:

 • Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za poslovne studije koji su polozili predmet Osnovi informaciono komunikacionih tehnologija (Informatika, Poslovna Informatika) mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat IT sigurnost.
 • Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za poslovne studije koji su polozili predmet Elektronsko poslovanje (Uvod u elektronsko poslovanje) mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat obrada Internet stranica.
 • Svi sadasnji i bivsi studenti Fakulteta za poslovne studije koji su polozili predmet Upravljanje projektima i investicijama (Upravljanje projektima sa principima investicija) mogu da dobiju ECDL Profile sertifikat Projektno planiranje.

Vise ECDL Profile sertifikatima pogledajte na: http://ecdl.rs/diplome/index.htm

Studenti koji vec imaju ECDL Start ili ECDL Core sertifikat, kako bi se nadogradili na Profile sertifikat placaju samo nadogradnju (ne ceo sertifikat).

Svi studenti koji su zainteresovani za neki od navedenih sertifikata treba da postave upit na email adresu ecdl@naisbitt.edu.rs . Nakon upita, dobice odgovor u najkracem roku da li imaju uslov za izdavanje trazenog sertifikata i koja je cena izdavanja (nadogradnje).

Srdacan pozdrav.

ECDL Testing Centar Dzon Nezbit univerziteta