Univerzitet „ Džon Nezbit“ Beograd Pravni fakultet Univerziteta „ Džon Nezbit“ Beograd, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor  jednog nastavnika u zvanje docenta za užu oblast Javnopravnu i teorijskopravnu na Pravnom fakultetu Univerziteta „ Džon Nezbit“ Beograd. Kandidati  treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i reizbor Sonje Krstić u zvanje vanrednog profesora za užu oblast Modni dizajn na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Dekanatu Fakulteta za umetnost i dizajn u Beogradu, Univerzitet „Džon Nezbit“ ,Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog radnog dana…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i reizbor Uroša Fišića u zvanje vanrednog profesora za užu oblast Dizajn enterijera na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Dekanatu Fakulteta za umetnost i dizajn u Beogradu, Univerzitet „Džon Nezbit“ ,Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog radnog dana…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i reizbor Zorice Savičić u zvanje vanrednog profesora za užu oblast Dizajn enterijera na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Dekanatu Fakulteta za umetnost i dizajn u Beogradu, Univerzitet „Džon Nezbit“ ,Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog radnog dana…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i reizbor Dušanke Komnenić u zvanje vanrednog profesora za užu oblast Fotografija na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Dekanatu Fakulteta za umetnost i dizajn u Beogradu, Univerzitet „Džon Nezbit“ ,Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog radnog dana od…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i reizbor Ane Cerović u zvanje vanrednog profesora za užu oblast Likovne umetnosti na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Dekanatu Fakulteta za umetnost i dizajn u Beogradu, Univerzitet „Džon Nezbit“ ,Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog radnog dana…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i reizbor Monike Lang u zvanje docenta za užu oblast Grafički dizajn na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Dekanatu Fakulteta za umetnost i dizajn u Beogradu, Univerzitet “ Džon Nezbit“ ,Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog radnog dana…

Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Dragana Đurđevića u  zvanje vanrednog profesora za užu oblast Bezbednost na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo  u Beogradu,  dat je  na uvid javnosti  30 dana, u Dekanatu Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo u Beogradu, Univerzitet “ Džon Nezbit“ ,Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog radnog dana od…

Univerzitet „ Džon Nezbit“ Beograd Fakultet za poslovne studije u Beogradu, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor  jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu oblast Menadžment na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu. Kandidati  treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Nenada Kapora u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Saobraćajno inženjerstvo na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo u Beogradu, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Dekanatu Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo u Beogradu, Univerzitet “ Džon Nezbit“ , Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog…

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: