Univerzitet „ Džon Nezbit“ Beograd Fakultet za kulturu i medije u Beogradu, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu oblast Istorija na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu. Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Violete Jovanović u zvanje docenta za užu oblast Upravljanje prirodnim resursima i održivi razvoj, na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park šuma Kraljevica bb, Zaječar,svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Milice Paunović u zvanje docenta za užu oblast Menadžment, na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park šuma Kraljevica bb, Zaječar,svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00 časova

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Anđelije Radonjić u zvanje docenta za užu oblast Marketing, na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park šuma Kraljevica bb, Zaječar,svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00 časova

Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Dragice Stojanović u  zvanje docenta za užu oblast Finansije, bankarstvo i berze, na Fakultetu za menadžment u Zaječaru,  dat je  na uvid javnosti  30 dana, u Sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park šuma Kraljevica bb, Zaječar,svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00 časova

Univerzitet „ Džon Nezbit“ Beograd Fakultet za kulturu i medije u Beogradu, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor u zvanje jednog nastavnika za užu oblast Strani jezik-Kineski jezik na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu. Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za…

Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Milana Glišovića u  zvanje docenta  za užu oblast Političko-pravnu na Pravnom fakultetu u Beogradu,  dat je  na uvid javnosti  30 dana, u Dekanatu Pravnog fakulteta u Beogradu, Univerziteta“ Džon Nezbit“, Bulevar umetnosti 29, Novi Beograd, svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00 časova

U okviru GREEN-TECH-WB mreže za mobilnost, otvoren je novi konkursni rok za prijavu koji će trajati do 28. februara 2017. godine, za mobilnosti koje se mogu realizovati tokom akademske 2017/2018. godine. U aktuelnom konkursnom roku dostupne su stipendije za razmene studenata na osnovnim i postdoktorskim studijama, kao i za razmene akademskog i administrativnog osoblja. GREEN-TECH-WB mrežom razmene obuhvaćen…

Univerzitet „ Džon Nezbit „ Beograd Geoekonomski fakultet u Beogradu, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor dva nastavnika u zvanje docenta, za sledeće uže oblasti na Geoekonomskom fakultetu Univerziteta „ Džon Nezbit“ Beograd: 1. jednog docenta za užu oblast Međunarodna ekonomija na na Geoekonomskom fakultetu Univerziteta „…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Budimira Aleksića u zvanje docenta za užu oblast Književnost na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Dekanatu Fakulteta za kulturu i medije u Beogradu, Univerziteta“ Džon Nezbit“ , Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog radnog dana…

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: