Univerzitet „ Džon Nezbit“ Beograd Fakultet za poslovne studije u Beogradu, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor  jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu oblast Menadžment na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu. Kandidati  treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Nenada Kapora u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Saobraćajno inženjerstvo na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo u Beogradu, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Dekanatu Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo u Beogradu, Univerzitet “ Džon Nezbit“ , Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog…

Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Aleksandra Simića u zvanje vanrednog profesora za užu oblast Menadžment i biznis na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo u Beogradu, dat je na uvid javnosti 30 dana, u Dekanatu Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo u Beogradu, Univerzitet “ Džon Nezbit“ , Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog…

Univerzitet „ Džon Nezbit“ Beograd Fakultet za poslovne studije u Beogradu, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu oblast Menadžment na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu. Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog…

Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Igora Vukonjanskog u  zvanje vanrednog  profesora  za užu oblast Javnopravna i teorijskopravna na Pravnom fakultetu  u Beogradu,  dat je  na uvid javnosti  30 dana, u Dekanatu Pravnog fakulteta u Beogradu, Univerziteta “ Džon Nezbit “, Bulevar umetnosti 29, Novi Beograd, svakog radnog dana od 10, 00…

Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor Tanje Peljević u  zvanje nastavnika stranog jezika  za užu oblast Strani jezik – Kineski jezik na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu,  dat je  na uvid javnosti  30 dana, u Dekanatu Fakulteta za kulturu i medije u Beogradu, Univerzitet “ Džon Nezbit“, Bulevar maršala Tolbuhina 8,…

Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Ivane Spasović u  zvanje docenta za užu oblast Istorija na Fakultetu za kulturu i medije  u Beogradu,  dat je  na uvid javnosti  30 dana, u Dekanatu Fakulteta za kulturu i medije u Beogradu, Univerzitet “ Džon Nezbit“ , Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog radnog…

Univerzitet „ Džon Nezbit“ Beograd Fakultet za umetnost i dizajn u Beogradu, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor nastavnika na Fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu, za sledeće uže oblasti: – Dva nastavnika u svim zvanjima za užu oblast Dizajn enterijera; – Dva nastavnika u svim…

Univerzitet „ Džon Nezbit „ Beograd Pravni fakultet Univerziteta „Džon Nezbit“ Beograd, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora  za užu  naučnu oblast Javnopravnu i  teorijskopravnu na Pravnom fakultetu Univerziteta“ Džon Nezbit „ Beograd. Kandidati  treba da podnesu prijavu sa dokazima o…

Univerzitet „ Džon Nezbit“ Beograd Fakultet za kulturu i medije u Beogradu, raspisuje K O N K U R S Za zasnivanje radnog odnosa i izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu oblast Istorija na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu. Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje…

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: