ljubisa-rakicLjubiša Rakić rođen je 11. aprila 1931. godine u Sarajevu. Prva četiri razreda osnovne škole završio je u Sarajevu, a gimnaziju i medicinski fakultet u Beogradu.

U toku medicinskih studija bio je demonstartor na Institutu za fiziologiju Medicinskog fakulteta Beogradskog univerziteta, gde je učestvovao i u istraživačkom radu. Po diplomiranju, 1956. godine zaposlio se kao asistent na Katedri fiziologije Medicinskog fakulteta, gde 1961. godine postaje docent, a 1969. profesor za predmet Fiziologija i biohemija. Od 1971. godine je i profesor za poslediplomske studije iz oblasti neurobiologije na Beogradskom univerzitetu. Tokom nekoliko godina bio je upravnik Instituta za biohemiju i šef Katedre fiziologije i biohemije Medicinskog fakulteta u Beogradu. Šezdesetih godina osnovao je Laboratoriju za neurofiziologiju i neurohemiju u Institutu za biološka istraživanja “Siniša Stanković” Beogradskog univerziteta i Međunarodnu laboratoriju za istraživanje mozga u Kotoru pod pokrovitelјstvom Uneska i Nacionalnog instituta za zdravlјe američke vlade, u kojima je skoro četiri decenije radilo više desetina naučnika iz velikog broja zemalјa, pre svega SAD i Sovjetskog Saveza.

Kao predavač po pozivu učestvovao je na više međunarodnih kongresa fiziologa, biohemičara, neurohemičara, neurologa, razvojnih neuroloških nauka. Održao je brojna predavanja po pozivu na univerzitetima i naučnim institucijama u SSSR-u, SAD, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Polјskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Italiji, Nemačkoj, Egiptu, Izraelu, Libiji, Albaniji, uklјučujući sve univerzitete u bivšoj Jugoslaviji.

Akademik Rakić je član većeg broja naučnih društava i akademija. Član je Srpske akademije nauka i umetnosti od 1974. godine, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, inostrani član Ruske akademije nauka, Nјujorške akademije nauka, Evroazijske akademije nauka, član Akademije nauka i umjetnosti

Republike Srpske; inostrani je član  Evropske Akademije nauka i umetnosti sa sedištem u Salcburgu i Evropske akademije nauka, umetnosti i literature sa sedištem u Parizu. Međunarodne organizacije za istraživanja mozga-IBRO pri Unesku, Kralјevskog društva za  medicinu  London,  međunarodnih  društava  fiziologa,  biohemičara, neuroloških nauka, neurohemičara, biološke psihijatrije, neurofarmakologije,  razvojne  neurologije  i  drugih).

Istraživanja akademika Rakića obuhvataju oblast centralnog nervnog sistema (CNS) i, najšire gledano, odnose se na izučavanje neurološke osnove ponašanja.

Objavio je preko 500 radova (dve trećine u inostranim naučnim publikacijama, 6 monografija u inostranstvu i 3 u zemlјi). Koautor je 5 udžbenika.

U Srpskoj akademiji nauka, pored standardnog učešća u istraživačkim projektima i organizovanju naučnih skupova, predsednik je međuodelјenskog Odbora za biohemijska istraživanja, a bio je i predsednik Zajedničkog komiteta za saradnju Saveta akademija nauka i umetnosti Jugoslavije i Nacionalne akademije nauka SAD. Akademik Ljubiša Rakića bio je potpredsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 2008. do 2015. godine.

2/2