Septembarski  ispitni rok počinje 11.09.2017. i traje do 24.09.2017. godine.

Redovna prijava ispita počinje 04.09.2017. i traje do 05.09.2017. godine.

Vanredna prijava ispita vršiće se 06.09.2017. godine.

Nadoknada za prijavu ispita:

  • redovna prijava ispita i ispiti razlike – 1200,00 dinara
  • vanredna prijava ispita i prijava za apsolvente – 1700,00 dinara
  • diferencijalni ispiti – 2000,00 dinara

NAPOMENA: Studenti koji plaćaju školarinu u ratama, neophodno je da izmire sve finansijske obaveze predviđene za školsku 2016/2017  kako bi imali pravo korišćenja septembarskog ispitnog roka.’

Uplata se vrši  na sledeće žiro-račune jer će stari računi biti ugašeni 28.08.2017.god.

Fakultet za poslovne studije (akademske, strukovne) – 105-37087-27

Fakultet za kulturu i medije – 105-37381-18

Geoekonomski fakultet – 105-37090-18

Fakultet za umetnost i dizajn – 105-37030-04

Pravni fakultet – 105-10897-27

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo – 105-10901-15

Fakultet za kompjuterske nauke – 105-2136214-80

Fakultet za poslovnu ekonomiju Valјevo – 105-58394-29

Fakultet za poslovne studije Vršac – 105-2136217-71

Fakultet za biofarming Bačka Topola – 105-2136215-77

 

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: