Završna konferencija TEMPUS projekta RODOS (Restructuring of doctoral studies in Serbia) održana je u četvrtak, 1. juna 2017. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu. Cilј Konferencije bio je predstavlјanje evropskih iskustava i primera doktorskih škola, doprinosa projekta unapređenju kvaliteta doktorskih studija u Srbiji, Nacionalnog repozitorijuma doktorskih disertacija u Srbiji (NaRDuS), razvijenih modela doktorskih škola i uspostavlјenih doktorskih škola, kao i rasprava o kvalitetu doktorskih studija u Srbiji i ulozi nauke, privrede i ostalih sektora društva u dalјem razvoju nauke. Na skup su pozvani predstavnici klјučnih nacionalnih institucija u oblasti visokog obrazovanja, nauke, privrede i javnog sektora.

U radu Konferencije učestvovali su i predstavnici Univerziteta “Džon Nezbit”  i to: prof. dr Slobodan Stamenković, prorektor za razvoj i poslove akreditacije; prof. emeritus Oskar Kovač, kao član projektnog tima; prof. dr Vesna Baltezarević, direktor škole i doc. dr Ranka Mitrović, direktor Centra za upravljanje projektima.

Prezentaciju o Međunarodnoj doktorskoj školi vodila je prof. Vesna Baltezarević. Predstavljane koncepta škole i dosadašnjih aktivnosti praćeno je s velikom radoznalošću i prihvaćeno od strane prisutnih učesnika kao pozitivan primer implementacije RODOS projekta.

 

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet