Najnoviji broj časopisa za marketing „Tabu“ (dvobroj 78/79) doneo je veliki intervju, na čitavih deset stranica, s dr Draganom Jeremićem, komunikologom koji je nedavno doktorirao na Fakultetu za kulturu i medije.

Tema Jeremićevog doktorskog rada bila je „Uloga i uticaj vlasništva nad štampanim medijima u upravljanju političkim marketingom i kreiranju javnog mnjenja“, a mentorsku dužnost obavljao je prof. dr Milivoje Pavlović.

Dr Jeremić je obavljao različite odgovorne dužnosti u medijima i društvenim delatnostima. Sada je zamenik gradonačelnika Valjeva.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet