Na poziv Srpske samouprave u Mađarskoj i Redakcije „Srpskih nedeljnih novina“ koje izlaze u Budimpešti, naši profesori Milivoje Pavlović, prorektor za odnose s javnošću i Dragan Nikodijević, Dekan FKM, boravili su u Budimpešti 30. i 31. marta. U razgovoru sa nastavnicima i učenicima Srpske gimanzije u Budimpešti, kao i studentima i profesorima Katedre za srpski jezik Filozofskog fakulteta u ovom gradu, naši profesori razgovarali su o modalitetima saradnje s Univerzitetom „Džon Nezbit“, posebno s Fakultetom za kulturu i medije. Na ovom fakultetu studira – na svim nivoima, od osnovnog, preko master do doktorskog programa – nekoliko naših mladih sunarodnika i drugih građana Mađarske, a postoji i pojačano interesovanje za unapređenje te saradnje u novoj školskoj godini.

U ovim razgovorima učestvovao je i srpski ambasador u Mađarskoj Rade Drobac.
U Srpskom kulturom centru u Budimpešti, 30. marta uveče, organizovana je promocija drugog izdanja knige Milivoja Pavlovića „Venac od trnja za Danila Kiša“. O knjizi su govorili prof. Dragan Nikodijević, prof. Aleksandar Urkom s Filozofskog fakulteta u Budimpešti i Milan Đurić, direktor Centra, kao i sam autor Pavlović. Ocenjeno je da je ovo dosad najpotpuniji presek života i dela istaknutog srpskog pisca koji je preminuo pre četvrt veka u Parizu, a sahranjen u Aleji velikana u Beogradu. Posebno je obrađena, rečeno je, mađarska deonica života i stvaralaštva Danila Kiša, budući da je on deo detinjstva proveo u ovoj zemlji kao izbeglica i ratno siroče, a potom je kao istaknuti pisac i prevodilac, znatno doprineo prevoženju književnog tereta s jedne na drugu jezičku obalu. Kiš je preveo na srpski stihove najvećih mađarskih pesnika, a sva njegova prozna dela prevedena su sa srpskog na mađarski. Fragmente iz Pavlovićeve knjige o Kišu čitale su Nađa Marčetić i Danijela Simić, učenice Srpske gimanzije.
U završnom delu programa, koji je koncipiran kao omaž kulturnom i književnom delovanju našeg profesora Milivoja Pavlovića, uručeno mu je priznanje „Teodor Pavlović“ koje je redakcija „Srpskih nedeljnih novina“ ustanovila prošle godine povodom 180. obletnice glasila srpske narodnosne zajednice u Mađarskoj. Priznanje nosi ime uglednog prečanskog kulturnog pregaoca Teodora Pavlovića, osnivača „Srpskih narodnih novina“ i , docnije, urednika Letopisa Matice srpske.

Govoreći o učinku našeg profesora Pavlovića, dr Dragan jakovljević, glavni urednik „Srpskih narodnih novina“, posebno je izdvojio rad na objedinjavanju socijalne i kulturne energije sunarodnika koji žive u rasejanju, zatim sastavljanje prvog potpunijeg registra srpskih medija koji izlaze u dijapori, ostvarivanje prava srpskih novinara s različitih meridijana da budu članovi novinarskih udruženja u matici i organizovano delovanje na obrazovanju srpskih novinara iz Mađarske na novinarskim školama i fakultetima u Srbiji, pre svega na Fakultetu za kulturu i medije. Prof. Pavlović je prvi naučno afirmisao i primenio princip po kome matičnost lista ne određuje geografija već jezik na kome deluje, kao i vezanost za zajedničke otadžbinske i druge ideale.

Zahvaljujući na nagradi, prof. Pavlović je podsetio da nije dijasporičan samo srpski narod, već su takvi i njegova kultura i žurnalizam. Srpska kultura određena je ne samo prostorom već, snažnije, vremenom; ona ima više koncentričnih središta, a mnoga nisu na sadašnjoj srpskoj državnoj teritoriji. Budimpešta je na severnoj graničnoj tački srpske kulturne istorije koja skoro milenijum ima zajednički kulturni obrazac, na jugu je to Sveta Gora s Hilandarom, a na zapadu – Trst. Prve štampane publikacije na srpskom jeziku pojavile su se pre više od dva veka u Veneciji, odnosno u Beču i Budimpešti. Zadatak države je da obezbedi još bolju vezu sa svojim kulturnim i medijskim punktovima u rasejanju i da izgradnju mostova između matice i sunarodnika u dijaspori, poput Orfelina, ponovo vidi kao „opštenarodno preduzeće“, rekao je na kraju prof. Pavlović.

Промоција књиге Миливоја Павловић: ”Венац од трња за Данила Киша” у будимпештанском Српском културном центру. Миливоје Павлович и Драган Јаковљевић са наградом

Промоција књиге Миливоја Павловић: ”Венац од трња за Данила Киша” у будимпештанском Српском културном центру.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet