Na konstitutivnoj sednici programskog saveta RTS, održanoj 6. marta 2017. godine, naš profesor Milivoje Pavlović (FKM), prorektor za odnose sa javnošću, jednoglasno je izabran za predsednika. Petnaestočlani Programski savet izabran je od Upravnog odbora RTS na osnovu šire liste kandidata koju je utvrdio Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije.

Zadatak Programskog saveta je da, u interesu šire javnosti, razmatra, usmerava i ocenjuje programske koncepcije i kvaliteta sardžaja i usluga Radio-televizije Srbije kao javnog medijskog servisa.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet