Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Dragice Stojanović u  zvanje docenta za užu oblast Finansije, bankarstvo i berze, na Fakultetu za menadžment u Zaječaru,  dat je  na uvid javnosti  30 dana, u Sekretarijatu Fakulteta za menadžment u Zaječaru, Park šuma Kraljevica bb, Zaječar,svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00 časova

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet