Januarski ispitni rok počinje 16. 01. 2017. i traje do 05. 02. 2017. godine.
Redovna prijava ispita počinje 19. 12. 2016. i traje do 23. 12. 2016.godine.
Vanredna prijava je 26. i 27. 12. 2016.godine.
Apsolventi imaju mogućnost da prijave ispite kada se završi decembarski apsolventski rok 26. i 27. 12. 2016.god.

Pravo da prijave ispite u ovom roku imaju:
– studenti koji su redovno upisali/obnovili godinu u školskoj 2016/2017;
– studenti koji su upisali ili obnovili apsolventski staž počev od 1. oktobra 2016;
– studenti koji polažu diferencijalne ispite i ispite razlike.
Nadoknada za prijavu ispita:
– redovna prijava ispita i ispiti razlike – 1200,00 dinara;
– vanredna prijava 1700,00 dinara
– diferencijalni ispiti – 2000,00 dinara.

NAPOMENA
Studenti koji plaćaju školarinu u ratama, neophodno je da uplate decembarsku ratu školarine u dogovorenom terminu (20. 12. 2016.), kako bi imali pravo korišćenja januarskog ispitnog roka.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: