U okviru GREEN-TECH-WB mreže za mobilnost, otvoren je novi konkursni rok za prijavu koji će trajati do 28. februara 2017. godine, za mobilnosti koje se mogu realizovati tokom akademske 2017/2018. godine.

U aktuelnom konkursnom roku dostupne su stipendije za razmene studenata na osnovnim i postdoktorskim studijama, kao i za razmene akademskog i administrativnog osoblja.

GREEN-TECH-WB mrežom razmene obuhvaćen je širok krug studijskih programa, sa posebnim fokusom na inovativne tehnologije i održivi razvoj.

Univerzitet u Kragujevcu i Univerzitet u Nišu su punopravni partneri u GREEN-TECH-WB mreži, te je studentima koji studiraju na ovim visokoškolskim institucijama dostupna mogućnost mobilnosti na nekoj od sledećih partnerskih institucija: Univerzitet Vigo (Španija), Univerzitet Porto (Portugal), Univerzitet Paderborn (Nemačka), Univerzitet Ljubljana (Slovenija), Univerzitet ekonomije Katovice (Poljska), Univerzitet Split (Hrvatska), Univerzitet hemijske tehnologije i metalurgije Sofija (Bugarska) i Univerzitet Leon (Španija).

Za više informacija i prijave, posetite sajt GREEN-TECH-WB mreže i registrujte se na GREEN-TECH-WB društvenoj mreži.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet