Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Milana Glišovića u  zvanje docenta  za užu oblast Političko-pravnu na Pravnom fakultetu u Beogradu,  dat je  na uvid javnosti  30 dana, u Dekanatu Pravnog fakulteta u Beogradu, Univerziteta“ Džon Nezbit“, Bulevar umetnosti 29, Novi Beograd, svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00 časova

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet