Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Vojkana Vuksanovića u  zvanje vanrednog profesora  za užu naučnu oblast Matematika, na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo  u Beogradu,  dat je  na uvid javnosti  30 dana, u Dekanatu Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo, Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00 časova

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet