Na poziv Iranskog kulturnog centra u Beogradu, prof. dr Slobodan Pajović, rektor Univerziteta Džon Nezbit“, boravio je u poseti  univerzitetima u Iranu od 8. do 14. septembra 2016.

U delegaciji srpskih univerziteta takođe su bili visoki predstavnici Univerziteta u Kragujevcu (rektor i prodekan Fakulteta medicinskih nauka), Univerziteta u Beogradu (dekan i prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta) i Univerziteta u Novom Sadu (dekan Filozofskog fakulteta).

Ova delegacija obavila je veoma uspešne razgovore na najvišem nivou sa predstavnicima Univerziteta ”Tarbiat Modares“, ”Azade Eslami“, ”Payame Noor“, Teološko-filozofskog fakulteta Univerziteta u Teheranu kao i Univerziteta medicinskih nauka. Pored toga, u glavnom gradu Islamske Republike Iran, organizator je omogućio obilazak brojnih kulturnih znamenitosti  od kojih se posebno izdvaja poseta Muzeju savremene umetnosti u Teheranu. Drugi deo ove  radne posete obuhvatio je razgovore sa visokim predstavnicima Univerziteta u Isfahanu, kao i obilazak istorijskih znamenitosti ovog čuvenog persijskog grada.

Iz perspektive Univerziteta Džon Nezbit“, poseta iranskim visokoškolskim institucijama otvorila je odlične mogućnosti za saradnju, što je i dokazano usaglašavanjem dva teksta sporazuma o saradnji  sa Univerzitetima ”Payame Noor“ i ”Azade Eslami“. Posebna pažnja u razgovorima data je zajedničkoj realizaciji Letnje škole i specijalističkih seminara, dolasku iranskih studenata na master i doktorske studije kao i programu mobilnosti profesora. Takođe će se težiti osmišljavanju zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, organizaciji zajedničkih naučnih konferencija i razvoju aktivnosti u oblasti kulture.

Činjenica da Univerzitet Džon Nezbit“ ima u svom sastavu Iranski centar naišla je na veliko interesovanje pomenutih univerziteta, koji su izrazili spremnost da podrže dalji razvoj ovog centra.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet