Izveštaj  Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Jelene Jovanović u  zvanje docenta  za užu oblast Računarstvo i matematika na Fakultetu za kompjuterske nauke u Beogradu,  dat je  na uvid javnosti  30 dana, u dekanatu Fakulteta za kompjuterske nauke u Beogradu, Univerziteta“ DŽon Nezbit“ , Bulevar umetnosti 29, Novi Beograd, svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00 časova.

Objavljeno: 08.09.2016

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet