Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor Nataše Katanić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu oblast Strani jezik-Engleski jezik na Pravnom fakultetu u Beogradu, dat je na uvid javnosti 30 dana, u sekretarijatu Pravnog fakulteta u Beogradu, Univerziteta“ Džon Nezbit“ , Bulevar umetnosti 29, Novi Beograd, svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00 časova

 Objavljeno: 20.9.2016.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet