Pravni fakultet u Beogradu
Univerzitet Džon Nezbit  objavljuje

K O N K U R S

Za zasnivanje radnog odnosa i izbora nastavnika stranog jezika za užu oblast Strani jezik-Engleski jezik na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa i izbora nastavnika  u zvanje  propisanih Zakonom  o visokom obrazovanju Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnose se Univerzitetu Džon Nezbit, Bulevar Maršala Tolbuhina 8, sa naznakom „Za konkurs“.

 Objavljeno: 22.8.2016.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet