Izveštaj Komisije za zasnivanje radnog odnosa i izbor dr Dragane Đurić u zvanje docent za užu oblast Krivično – pravnu na Pravnom fakultetu u Beogradu dat je na uvid javnosti 30 dana, u Sekretarijatu Pravnog fakulteta Beograd, Bulevar umetnosti 29, Novi Beograd, svakog radnog dana od 10, 00 do 15,00 časova.

 Objavljeno: 25.8.2016.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet