Uverenjem o akreditaciji visokoškolske ustanove koju je donela Komsija za akreditaciju i proveru kvaliteta, broj 612-00-02335/2014-04, od 12.2.2016. godine Univerzitet „Džon Nezbit” ispunio je standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove.

Svi studijski programi za koje je Univerzitet „Džon Nezbit“ podneo zahtev za akreditaciju – USPEŠNO SU AKREDITOVANI.

Uverenje o akreditaciji Univerziteta

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet